T.C. MUŞ VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ

PERSONELİMİZ

PERSONELİMİZ

S.NO ADI SOYADI ÜNVANI
1. Abdulhak AKPOLAT       Başvaiz
2. Seyfettin ATAMAN Vaiz
3. Abdulhalim YILDIZ           Cezaevi Vaizi
4. Nuray Vergi       Vaiz
5. Hümeyra KAYA                   Vaiz
6. Tülay TAN Vaiz - Aile ve Dini Rehberlik Bürosu
7. Cengiz ATEŞ Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü
8. Mustafa BAŞ                   Personel İdari ve Mali İşler Şube Müdürü
9. Bilal KAYABAŞI               Hac  Umre Hizmetleri Şube Müdürü
10. Ziya KAYA Eğitim Uzmanı
11. Habib KILIÇ Din Hizmetleri Uzmanı
12. Enver KATKAT  Murakıp
13. Ayhan KARAKAŞ       Personel Şefi 
14. Mehmet KORKMAZ  İdari ve Mali İşler Şefi
15. Şerafettin ÇAĞLAYAN Din Hizmetleri ve Eğitim Şefi 
16. Yavuz ALTIOK                 V.H.K.İ.
17. Ferit KARAKAYA             V.H.K.İ.
18. Mehmet Salih ÇELİK                V.H.K.İ.
19. Kerem SÖNMEZ             V.H.K.İ.
20. Mustafa YEĞİT               V.H.K.İ.
21. Abdullah TAŞ                 V.H.K.İ.
22. Kadir AKYÜREK             V.H.K.İ.
23. Mehmet GÖKÇEK          V.H.K.İ.
24. M.Usame AKAR             V.H.K.İ.
25. Alican EKİNCİ               İ.H. (Geçici Görevlendirme)
26. Seher ESEN                   Memur
27. Adlan ÖZYURT             Memur
28. Cuma GÜLER                 Tekniker
29. Hüseyin GÖKMEN         Teknisyen
30. Veysel KARAKAYA T.D.V. (Büro Memuru)
31. Tekin KAVÇAN               Şoför
32. Rahmi SÖNMEZ           Şoför
33. Muhsin ÖZTÜRK           Hizmetli
34. Salih KARAKAYA           Hizmetli
35. Enver ÖZMEN               Hizmetli
36. Habibe SAYILGAN Hizmetli
37. Adnan SÖYLEMEZ Hizmetli
38.   Hizmetli