T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Muş Müftülüğü

14.05.2019

T.D.V. MUŞ ŞUBESİ ARAÇ SATIŞ İLANI

TÜRKİYE DİYANET VAKFI MUŞ ŞUBESİ ARAÇ SATIŞ İLANI

 

1- Türkiye Diyanet Vakfı Muş  Şubesine ait 49 AT 777 plakalı 2007 Model Toyota  

    Corolla 1.4D – 4D Terra tipi otomobil, Türkiye Diyanet Vakfı İhale ve Satın Alma   

    Talimatına göre Açık Teklif Usulü ile açık artırmayla ihaleye çıkarılmıştır.

2-  İhale, otomobilin muhammen bedeli olan 35.000,00 TL üzerinden 27.05.2019  

     Pazartesi günü saat 14.00’te komisyon huzurunda  Muş  Müftülüğünde  

     yapılacaktır.

3-  Satışa çıkarılan araç, izin alınarak  Muş Müftülüğünde mesai saatleri içerisinde

     görülebilir.

4- Müracaatların Türkiye Diyanet Vakfı Muş Şubesine yapılması gerekmektedir.

5- Satışla ilgili diğer şartlar satış şartnamesinde belirtilmiş olup, şartname Türkiye  

    Diyanet Vakfı Muş Şubesinden temin edilebilir.  

6- İhaleye girmek isteyenlerin 24.05.2019 Cuma günü mesai bitimine kadar  

    Türkiye Diyanet Vakfı Muş Şubesine 500 TL yatırmaları gerekmektedir.

    İlanen Duyurulur.

 

 

KOMİSYON BAŞKANI                      ÜYE                                              ÜYE 

 

Alettin BOZKURT                        Kerem SÖNMEZ                            Veysel KARAKAYA          

TDV Şube Başkanı.                     TDV Şube Üyesi                       TDV Muş Şube Personeli