T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Muş Müftülüğü

21.05.2019

2019 YILI YAZ KUR'AN KURSUYLA İLGİLİ EVRAKLAR


2019 YILI YAZ KUR’AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI


          Okulların tatil olduğu dönemde ilgi yönetmelik ve yönerge gereği Başkanlığımızca düzenlenen "Yaz Kur'an Kursları" bu yıl 17 Haziran 2019 tarihinde başlayacaktır. Yaz Kur'an Kurslarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin amacına uygun, daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için uygulamaya dair esaslar ektedir.
        Bilgilerinizi ve Yaz Kur'an Kursu eğitim-öğretim hizmetlerinin ilgili mevzuata ve eklerdeki esaslara uygun olarak yürütülmesi hususlarında gereğini önemle rica ederim.